WWW.POPKUNGEN.BLOGG.SE

PEPSI-REKLAM FRÅN 1992


Den här reklamen får mig alltid att rysa och den är så rörande! "Just let me fill your heart with joy and laughter. Togetherness, well, it's all I'm after. Whenever you need me, I'll be there!"